PREDSTAVITEV

Vizualizacija glasbe: Možnost interaktivnosti katera je dana vsem, omogoča obstoječi in bodoči glasbi bolj humano – kopernkansko poglavje v katerem se sluhu odvzema navidezni “privilegij”. Hkrati pa se vidu – kateri do sedaj ni imel jasne vloge pri poslušanju in ocenjevanju glasbe, omogoča celovito/interaktivno sodelovanje. Pomeni enakovredno spremljanje zvočnih in vizualnih vsebin, ne da bi ob tem “zdrsnili” v okolje ali “nastavljeno” vizualno zgodbo naravnih vsebin in ob tem GLASBI, tej abstraktni, večni in vedno dobrodošli človeški spremljevalki, zmanjšali pomen.

Božidar Svetek